top of page

כיצד מסייעת הפסיכודרמה לגיבוש זהות אצל מתבגרים? 'תפקידים', מתבגרים ומה שביניהם

לפני מספר שנים, בעבודתי הטיפולית עם מתבגרים באחד התיכונים בארץ, בחנתי את האפשרות לשינוי והרחבה של תפקידים אצל מתבגרים המצויים בתהליכי גיבוש של זהותם.

לשם כך נעזרתי בתהליך הטיפולי, בטכניקה של 'משחק וחילוף תפקידים'. את הממצאים סיכמתי בעבודת מחקר-תזה.

המחקר בחן כיצד משחק וחילוף תפקידים (טכניקות פסיכודרמתיות) מאפשרים שינוי או אפשרות לחוות לרגע מצב, קונפליקט או פנטזיה.


כיצד משחק וחילוף תפקידים מאפשרים להיות בתוך תהליך של גיבוש זהות באופן מודע תוך בחינה אישית של מי אני? מה חשוב לי ומה לא? היכן אני מוותר ומדוע. נבחנו שאלות הנוגעות לדימוי העצמי של המתבגר/ת, ייחודיות מול שייכות, שאלות בנוגע למגדר ולתפקידים במשפחה.


הנתונים הבאים הנם סיכום של עבודת המחקר שבצעתי.


'תאוריית התפקידים'

יעקב לוי מורנו ( 1959, 1946Moreno, J.L.) אבי הפסיכודרמה, הגדיר את הפסיכודרמה כמדע החוקר את האמת דרך אמצעים דרמתיים.

מורנו האמין כי האדם ממלא תפקידים שונים במסגרות שונות בהם הוא פועל. מתוך שלל התפקידים שהחיים מזמנים לו יוצר האדם את "התפקיד" שלו, כלומר זהותו העצמית.

במחקר נבחנה 'תאוריית התפקידים' של מורנו ויישומים שלה בעבודה עם מתבגרים. 'תאוריית התפקידים', הנה תיאוריה התפתחותית המאפשרת הסתכלות שונה ומעורבות פעילה של המתבגר בתהליך האישי לגיבוש זהותו.

לפי "תאוריית התפקידים" אדם נולד עם תפקיד מסוים ולאורך השנים עושה טרנספורמציה באמצעות הקשרים בחייו. היווצרות התפקיד אינה מקרית ומכתיבה את האופן בו הילד יפעל גם בהמשך חייו, מכתיבה את יחסיו עם האחרים, בחירותיו או חוסר יכולתו לבחור.

עבודת המחקר המתייחסת ל"תפקידים" וזהות של מתבגרים, בחנה את האפשרות לשינוי והרחבה של תפקידים, באמצעות טכניקה של 'משחק וחילוף תפקידים', כדרך לזיהוי ושינוי דפוסי התנהגות בקרב מתבגרים במהלך גיבוש זהותם.

המשתתפים בטיפול משחזרים מצבים שונים מחייהם, רצונות, צרכים, ותקוות בדרך של פעולה, וכך נוצר תהליך טבעי של לימוד ושינוי בסביבה בטוחה ומכילה (פרידמן, וג'רפי 2009).

כיצד מושפע תהליך גיבוש הזהות של מתבגרים מזיהוי "התפקידים"? כיצד 'משחק וחילוף תפקידים' מאפשרים בירור של חלקי 'העצמי' וכיצד נסללת הדרך להכרות אינטימית של המתבגר עם עצמו ועם עולמו?

שימוש בכלים פסיכודרמתיים כמו 'משחק תפקידים וחילוף תפקידים', 'כפיל', 'הכיסא הריק' ואחרים (מושגים וטכניקות פסיכודרמתיות) יוצרים הכרות עם הדינמיקה שבהקשר שלה נוצר התפקיד. מתאפשרת מודעות ומגע עם תפקידים המעכבים שינוי או צמיחה של המתבגר.

המודעות לתפקידים הנה השלב הראשון והחשוב ביותר בטיפול וממנה מתחיל תהליך...


ממצאי המחקר

המחקר נערך כמחקר איכותני מסוג 'חקר מקרה' ((case study) והשתתפו בו 5 מתבגרים (בנים ובנות) בגילאים 15-18 . שיטת המחקר הנה מסוג 'תצפית משתתפת' ונתוני המחקר מבוססים על טיפולים פרטניים שנערכו במשך שלושה עד שבעה חודשים. הממצאים המובאים במחקר מתארים את 'הסיפורים והמילים', מהם יצאו המטופלים לפעולות הפסיכודרמתיות ששפכו אור על 'תפקידים' ועל קונפליקטים.


להן סיכום הממצאים הקשורים לגיבוש הזהות ומתייחסים לדימוי העצמי, ליכולת להחזיק 'עצמי אמיתי' מול 'עצמי כוזב', לצורך לשמור של המתבגר לשמור על הייחודיות שלו וגם להיות חלק מהקבוצה, להשתייך, הזהות המינית (מגדר) והתפקיד במשפחה.


1. הדימוי העצמי - מושפע מהאופן בו אנחנו מאמינים שאחרים תופשים אותנו ונראה כי קיים פער אצל המתבגרים ביחס לתפיסתם את עצמם בעצמם ולתפיסת האחרים אותם. הפער הוא שיוצר קונפליקט וקושי בגיבוש הזהות. הרצון לשמור על הרמוניה מקשה אף הוא ביצירת השינוי. במחקר שבוצע ניתן לראות כיצד חילוף ומשחק תפקידים מאפשרים בירור של אותו הפער ומאפשרת התמודדות עם הקונפליקט.

2. 'עצמי אמיתי' מול 'עצמי כוזב' - מתבגרים מאמצים לעצמם פרסונות ותפקידים באמצעותם הם מתנסים ומקבלים פידבק מהסביבה. הפרסונות, פעמים רבות, קוטביות ומעידות על קוטביות בנפשו של המתבגר. הצדדים ה'מוסתרים' של המתבגרים (העצמי האמיתי) לובשים צורה ובעזרת מסכות (העצמי הכוזב) נוצרים דפוסי התנהגות, מתהווים תפקידים, שמסייעים להתמודד עם הבדידות, חוסר ההכלה והדחייה החברתית.

באמצעות משחק וחילופי תפקידים מבטאים המתבגרים את העצמי האמיתי והכוזב, את עוצמת הדילמה בין מה שאני למה שמצופה ממני, בין מה שאני רוצה לומר ומה שאני צריך להשתיק.

3. ייחודיות מול השתייכות - אחד הקונפליקטים של מתבגרים הוא הרצון להיות ייחודיים אל מול הרצון להשתייך. במהלך הטיפול בוחן המתבגר את האפשרות להיות ייחודי ובו זמנית גם דומה לאחר. טכניקת 'חילוף התפקיד' מעודדת את הנפרדות ולקיחת אחריות אישית, בלי לאיים על תחושת השייכות.

4. זהות מגדרית - נושא המגדר נבחן בעבודה דרך תפיסות ועמדות של המתבגרים. זהות מגדרית חשובה מכיוון שהיא מרכזית בדרך החשיבה וההערכה שלנו את עצמנו. המתבגרים במחקר שבויים בקונספציות שמקבעות את התפקידים בכל מה שקשור במגדר. נראה כי, עמדות וזהות מגדרית מקובעים בגיל ההתבגרות וקיימים תפקידים מוגדרים ומקובעים לכל מגדר.

5. תפקידים במשפחה - נראה כ 'תפקידים במשפחה' פחות גמישים וקיים קושי לשינוי בגיל ההתבגרות. רבים מהתפקידים במשפחה הובאו על ידי המתבגרים מתוך חווית תסכול ורצון לשינוי. למרות הקושי נראה שמתקיים דיאלוג עם התפקידים, נוצרת מודעות לחוסר ההתאמה ונבחנת אפשרות לשינוי.


סיכום

באמצעות הפסיכודרמה התאפשר למתבגרים, לבחון ולחוות בדרך מוגנת, יצירתית וספונטנית את המשמעות שיש 'לתפקידים' וליהנות באופן אישי מפירות עבודתם הרגשית.

נראה כי שימוש ב'משחקי וחילופי תפקידים' מסייע למתבגרים לפתח מודעות ושינוי בדפוסיי ההתנהגות והחשיבה, בשלב העדין בו הם מצויים, שלב של שינויים גופניים-הורמונליים, מורכבות בקשרים החברתיים והבין אישיים, תהליך הנפרדות מההורים וכל דבר אותו הם חווים מתוך הבלבול וחוסר ההתמצאות של הגיל.

חוויות וסיפורים שהביאו המטופלים לחדר דרך הפעולה ו'משחק התפקידים' שפכו אור על ה'תפקידים' ועל קונפליקטים. התאפשרה בחינה מחודשת של 'תפקידים' וכיצד הם משרתים (או לא ) את הצרכים והמשאלות שלהם. מתוך 'הסיפורים והמילים', יצאנו לפעולה פסיכודרמתית. מנגנוני ההגנה פינו מקום לרגש ול "במת הנפש".


תקציר עבודת מחקר : נכתב ע"י ציפי פזי

המחקר בוצע במסגרת לימודי תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה

התמחות- פסיכודרמה

דצמבר 2011


ביבליוגרפיה

Moreno, J.L. The Essential Moreno.NY: Springer, 1987.

Moreno,J.L and Moreno,Z.T. Psychodrama. vol . 2. NY: Beacon House, 1975.

Moreno,J.L. Psychodrama. vol 1. NY: Beacon House, 1972.

Moreno, J.L. Psychodrama 1. and 2. Bacon House, 1946 ,1959.

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page